ช่วงเวลาการเทรดของตราสารด้านล่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเริ่มปรับใช้เวลาออมแสงในออสเตรเลีย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2019 (วันอาทิตย์) โปรดอ้างอิงที่ตารางด้านล่างนี้สำหรับตารางการเทรดในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ดัชนีช่วงเวลาการเทรดเริ่มตั้งแต่ 06/10/2019
AUS20002:05-08:30
09:10-22:55

หมายเหตุ: เวลาดังกล่าวเป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+3 ตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัย

 

ขอแสดงความนับถือ

ATFX

 

Share
2019/10/04