เนื่องจากวันชาติจีนตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2019 (วันอังคาร), วันรวมชาติเยอรมันตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2019 (วันพฤหัสบดี) และเทศกาล Double Ninth ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2019 (วันจันทร์) ตารางการเทรดของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดเหล่านี้ โปรดอ้างอิงที่ตารางด้านล่างนี้เพื่อดูตารางการเทรดในช่วงวันหยุด

วันชาติจีน

ผลิตภัณฑ์ 01/10/2019 (วันอังคาร) 02/10/2019 (วันพุธ)
HK50 ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
HKCH50 ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ

 

วันรวมชาติเยอรมัน

ผลิตภัณฑ์ 03/10/2019 (วันพุธ) 04/10/2019 (วันพฤหัสบดี)
GER30 ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
หุ้นเยอรมัน ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ

 

เทศกาล Double Ninth

ผลิตภัณฑ์ 07/10/2019 (วันจันทร์) 08/10/2019 (วันอังคาร)
HK50 ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ
HKCH50 ตลาดปิด ซื้อขายตามปกติ

หมายเหตุ: เวลาที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+3 ตารางเวลาข้างต้นนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาถ้าหากท่านมีคำถามสงสัยใดๆ

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX

Share
2019/10/01