Makipag-partner sa isang Award Winning na Broker

Sa ilalim ng Introducing Broker (IB) Partnership Program ng ATFX, ang mga “partners” ay maaaring kumita ng mga rebate sa anumang mga kliyente na mai-rerefer, at hindi nangangailangan ng upfront investment o komplikadong integrasyon sa ATFX.

Maaaring mag-introduce ng maraming kliyente sa ATFX ang mga IB, ang ATFX ang bahala sa mga susunod na proseso.

Maging Partner ni ATFX