Bekerjasama dengan Pemenang Anugerah Broker

Di bawah Program Perkongsian Introducing Broker (IB) ATFX, rakan kongsi boleh mendapat rebat pada mana-mana klien yang dirujuk, dan tidak memerlukan pelaburan awal atau integrasi kompleks ke ATFX.

IB boleh memperkenalkan lebih banyak klien ke ATFX dan ATFX akan menguruskan langkah selanjutnya.

Jadi Rakan ATFX