ATFX MENAJA

The Duke of Edinburgh Cup

China Event 2018

Walaupun pertumbuhan perniagaan ATFX telah meningkat dengan pesat, kami tidak mengabaikan tanggungjawab sosial dalam mempromosikan pembangunan amal. Merujuk kepada perkara di atas, ATFX dengan bangganya mengumumkan penajaan kepada the Duke of Edinburgh Cup China Event 2018 dan menyokong promosi projek yang bermakna ini.